Saturday, November 26, 2011

KEGUANAAN PETAK SIFIR

Posted by Loh Boon Lan(D041373-group EL-B07) at 11/26/2011 03:32:00 PM
Reactions: 
KEGUNAAN PETA SIFIR
1. DARAB SATU DIGIT DENGAN SATU DIGIT

     CONTOH :   6 X 4

     a. Perhatikan petak di bawah.                    

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
2
 4
 6
 8
10
12
14
16
18
3
 6
 9
12
15
18
21
24
27
4
 8
12
16
20
24
28
32
36
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
12
18
24
30
36
42
48
54
7
14
21
28
35
42
49
56
63
8
16
24
32
40
48
56
64
72
9
18
27
36
45
54
63
72
81     b. Tempat pertemuan sifir 6 (melintang) dan sifir 4 (menegak) adalah
         jawapannya ( 24 ).
2. MEMBAHAGI DENGAN NOMBOR SATU DIGIT BERBAKI

    CONTOH :    42    ÷   8   =
    a. Untuk mencari jawapannya, lihat petak sifir.       

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
2
 4
 6
 8
10
12
14
16
18
3
 6
 9
12
15
18
21
24
27
4
 8
12
16
20
24
28
32
36
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
12
18
24
30
36
42
48
54
7
14
21
28
35
42
49
56
63
8
16
24
32
40
48
56
64
72
9
18
27
36
45
54
63
72
81


b.     Lihat sifir 8 secara melintang. Cari nombor 42. Jika tiada, cari nombor
yang kurang daripada 42 iaitu 40. Lihat menegak di atas nombor 40,
iaitu nombor 5 . Ini bermakna


                                             5        baki     2
                           8          4    2
                                    -  4    0 
                                       0    2

3.    PERMUDAHKAN PECAHAN
       CONTOH :     8
                             16
a.     8 dan 16 ada di dalam sifir 8. ini membolehkan pecahan itu dibahagi
dengan sifir 8.
 
            Oleh itu,    8        ÷        8          =         1
                            16       ÷        8                     2

b.     Kita juga tidak perlu membahagi dengan lapan. Hanya perlu melihat
pada pecahan yang termudah sahaja (di bahagian tepi kiri sekali petak sifir).

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
2
 4
 6
 8
10
12
14
16
18
3
 6
 9
12
15
18
21
24
27
4
 8
12
16
20
24
28
32
36
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
12
18
24
30
36
42
48
54
7
14
21
28
35
42
49
56
63
8
16
24
32
40
48
56
64
72
9
18
27
36
45
54
63
72
81


c.      Jika sekiranya jawapan di bahagian kiri sekali bukan pecahan
termudah, kita boleh cari lagi di dalam petak sifir.

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
2
 4
 6
 8
10
12
14
16
18
3
 6
 9
12
15
18
21
24
27
4
 8
12
16
20
24
28
32
36
5
10
15
20
25
30
35
40
45
6
12
18
24
30
36
42
48
54
7
14
21
28
35
42
49
56
63
8
16
24
32
40
48
56
64
72
9
18
27
36
45
54
63
72
81


                                                                                            2 4     dipermudahkan  menjadi     6   
3 2                                              8

Manakala    6     dipermudahkan lagi menjadi      3
                  8                                                    4


 

Mathematics Template by Ipietoon Blogger Template | Gift Idea